Choose another country or territory to see the content that is available where you are and shop online

Spørgsmål og svar

1

Hvad betyder crowdfunding?

Crowdfunding er en investeringsform, hvor en stor gruppe enkeltpersoner går ind med små beløb for at finansiere en virksomhed. Både privatpersoner og virksomheder kan således købe aktier og blive partnere i MonthlyCup Partners AB (publ).
2

Hvorfor vælger du at frigive aktier i virksomheden?

For os betyder crowdfunding, at vi får likvide midler i virksomheden for at kunne gennemføre den vækstrejse, som vi har påbegyndt. Det koster at vokse som en lille virksomhed, og derfor vælger MonthlyCup nu at gennemføre en crowdfunding for at fortsætte med at udvikle sig i det tempo, vi ønsker.
3

Hvad skal pengene gå til?

Hovedsageligt for at udvikle vores nye produkter, inkontinensproduktet og menstruationstrusser. Vi vil også styrke markedsføring og salg for fortsat international ekspansion.
4

Hvor mange aktier kan jeg købe?

I dette nummer frigives 250.000 aktier, som vil blive solgt i enheder af 11. Du kan købe så mange enheder, du vil, forudsat at de ikke er udsolgt. Abonnementsperioden strækker sig fra 27. april 2023 til 30. september 2023. Så pas på!
5

Hvilket selskab køber jeg aktier i?

I MonthlyCup Partners AB (publ). De aktier, du kan købe, frigives i selskabet kaldet MonthlyCup Partners AB (publ), som igen vil eje 34,6 % af Monthly of Sweden AB, når udstedelsen (aktiesalget) er gennemført, forudsat at denne udstedelse er fuldtegnet. Denne udstedelse dækker dog kun 25,8 % af de samlede 34,6 % ved fuldt abonnement. Hvis du vil læse mere om gruppen, så gå til www.monthlycup.com/partners.
6

Hvad koster en andel?

Tegningskursen er SEK 100 pr. B-aktie, dvs. i alt SEK 1.100 for en aktiebeholdning på 11 aktier (1 enhed).
7

Hvornår er sidste dag for at tegne aktier?

Den 30. september 2023
8

Hvor mange aktier vil du frigive?

Nyemissionen består af 250.000 B-aktier.
9

Hvor og hvornår kan jeg se mine aktier?

På www.monthlycup.com/login kan du se og følge dine delinger. BEMÆRK! Det kan du først gøre, når de er blevet registreret hos det svenske firma.
10

Hvornår får jeg forrentning af mine penge?

Målet er, at investeringen skal være tilbagebetalt inden for 5 år. En investering i MonthlyCup forventes at give et godt afkast på lang sigt og skal ikke ses som en kortsigtet investering.
11

Hvordan køber jeg aktier?

Du går til vores hjemmeside monthlycup.com/partners og tegner aktierne direkte via hjemmesiden. Betaling sker med det samme.
12

Hvordan sælger jeg mine aktier?

Aktierne vil ikke blive optaget til handel på noget reguleret marked eller MHF. Men du kan altid overdrage eller sælge dine aktier på eget initiativ til en person eller virksomhed, der ønsker at købe dem. Dog med forbehold i vedtægterne.
13

Får jeg ret til at bestemme?

En B-aktie giver ret til én stemme på generalforsamlingen - så ja, du har ret til at bestemme.
14

Hvordan får jeg et langsigtet afkast på mine aktier?

Selskabet forventer i første omgang ingen overskud, men inden for 5 år forventer vi, at afkastet stiger, og at investeringen er tilbagebetalt. Det skyldes i første omgang, at vi får høje omkostninger i forbindelse med vores stærke ekspansion. Samlet set fordeles selskabets overskud ligeligt på aktionærerne i form af udbytte. Derudover er aktierne den pris værd, nogen er villig til at betale for dem – hvis virksomheden får overskud, stiger viljen til at betale mere, hvis nogen vil købe dine aktier.
15

Hvordan køber jeg andres aktier?

Alle aktier er tilgængelige i selskabets aktiebog. Aktiebogen er ifølge loven et offentligt dokument, som enhver har adgang til. Det fremgår af aktiebogen, hvem der ejer hver aktie. Herefter kan der på eget initiativ tages kontakt til andre aktionærer for at vise en sådan interesse. Dette kan ikke ske, før problemet er afsluttet. Når det sker, skal du tage stilling til virksomhedens gældende vedtægter og eventuelle forbehold over for sådanne overdragelser.
16

Kan jeg købe aktier med nogen?

Nej - En fysisk eller juridisk person ejer de aktier, der tegnes - hvis du ønsker at dele aktierne, kan du foretage køb i forskellige omgange og angive forskellige ejere for hvert køb.
17

Kan jeg give aktier væk til nogen?

Ja. Du kan fx repræsentere dine børn eller din virksomhed ved køb af aktier. Husk at oplyse, hvem der er ejer af et sådant køb, eventuelle overdragelser, der sker efter købet - altså på et senere tidspunkt - kan kun overdrages i henhold til vedtægterne.
18

Hvordan betaler jeg?

Du kan betale med kort eller swish. Betaling sker straks i forbindelse med tegning.
19

I tilfælde af et fuldt abonnement ejer MonthlyCup Partners AB (publ) 25,2% af MonthlyCup AB

Ejerandelen i koncernen er baseret på, hvor meget kapital der tilføres gennem emissionen. Hvis denne udstedelse kun tegnes til 50 %, vil forholdet i ejerandelen mellem MonthlyCup Partners AB (publ) og MonthlyCup AB også blive påvirket.
20

Er det korrekt, at du værdiansætter virksomheden til 61 millioner SEK?

Virksomheden vurderes på menstruationskopmarkedets forventede vækst over de næste fem år – samt vores nye forretningsområder og deres potentiale. To store investorer er gået ind på samme niveau.

21

Har du som mål at børsnotere virksomheden inden for en overskuelig fremtid?

Rejsen mod en børsnotering er begyndt. Spørgsmål om køb og salg af aktier i MonthlyCup Partners AB (publ) kommer med jævne mellemrum, og når vi ikke er på børsen, er det sværere at håndtere disse forhold. Vi tror på, at flere ville have ønsket at være en del af os, hvis det var nemmere at købe aktier og har derfor besluttet at tage virksomheden på børsen inden for få år. Arbejdet er som sagt allerede i gang, men vi bevæger os langsomt.
22

Kan jeg handle dine aktier gennem min bank, avanza, nordnet eller lignende platforme?

Nej, det kan man kun i børsnoterede selskaber. Vi er et unoteret aktieselskab, der ikke handles gennem åben handel. Dette skyldes hovedsageligt, at omkostningerne ved at overholde lovkravene for en sådan virksomhed ikke står i forhold til virksomhedens nuværende størrelse.
23

Hvordan kan jeg følge aktiens udvikling/købe og sælge aktien, hvis den ikke er noteret på åbne markeder?

Vi er et offentligt, men unoteret aktieselskab - det betyder, at vi kan offentliggøre salg af aktier - men at vi ikke må eller ønsker at handle med aktierne på en åben handelsplatform. Den oprindelige årsag til dette er, at omkostningerne ved at overholde lovkravene ville overstige værdien af ydelserne i en så relativt lille virksomhed.

Alle kan dog sælge deres aktier frit til en, de ved, ønsker at købe deres aktier. Du kan derfor lave en aftale som med enhver anden ting, du handler med. Der er dog anmeldelsespligt, hvor bestyrelsen skal godkende overdragelsen, og overdragelsen skal ske i overensstemmelse med selskabets vedtægter.
24

Kan jeg tabe penge eller blive tvunget til at indbetale flere penge i fremtiden?

En grundregel er, at du aldrig må tabe mere, end hvad du har investeret, hvis virksomhedens udvikling ikke går, som den skal. Du kan heller aldrig blive tvunget til at punge ud med flere penge i fremtiden. Derimod kan du få ret til at tegne nye aktier før andre ved en ny aktieemission, hvis dette fremgår af vedtægterne.
25

Er der nogle ekstra omkostninger udover hvad aktierne koster?

Nej, du betaler kun for aktiekursen. I baggrunden er der dog omkostninger til blandt andet korttransaktioner, men de omkostninger opkræves MonthlyCup Partners AB (publ) og indgår i udstedelsesomkostningerne.
26

Hvordan får jeg min investering tilbage?

Til gengæld kommer du ved fuldtegning til at få del i 34,6 % af virksomhedens overskud, hvis der udbetales udbytte. Dels kan man, når man ikke længere vil eje aktien, aflevere den til en, man selv finder, som vil købe den – og så selv aftale prisen på aktien.
27

Hvad er andelen værd?

Emissionen er i gang i en begrænset periode - i det tidsrum er én aktie værd 100 SEK. Herefter er andelen værd, hvad en køber og en sælger er enige om. Sig, at du ejer 11 aktier, som du har købt for 1.100 SEK – og at din nabo også gerne vil eje aktier. Så kan du og din nabo aftale, at I sælger 5 af jeres aktier for 25 SEK hver og I får 250 SEK for 5 aktier. En aktie er altid værd, hvad en køber og en sælger er enige om.

En sådan overdragelse skal godkendes af bestyrelsen og være i overensstemmelse med vedtægterne.
28

Hvordan afmelder jeg e-mails/sms?

I henhold til GDPR er vi forpligtet til altid at tilbyde muligheden gennem et link i slutningen af hver SMS/mail. Hvis du har problemer med afregistreringen, så kontakt vores kundesupport, så hjælper vi dig manuelt.
29

Jeg har læst, at jeg får 20% rabat i webshoppen - hvor finder jeg den kode?

Denne kode genereres først, når det svenske aktieselskab har godkendt udstedelsen og registreringen af aktierne.
30

Hvornår modtager jeg en kvittering for min investering?

1. I forbindelse med betaling modtager du en SMS med en bekræftelse på, at vi har modtaget din interesse.
2. Så skal vi undersøge din interesse, så der ikke er noget, der kan påvirke din investeringsevne (hvis du f.eks. betaler skat i USA – så må du ikke investere)
Når vi har gennemgået dette efter et par dage, vil du modtage en bekræftelse på den e-mail, du har givet i forbindelse med investeringen.
4. Når aktierne er registreret hos det svenske aktieselskab, vil du endelig modtage en afregningsnota. I mellemtiden gælder bekræftelsen i punkt 3 som regnskabsbilag (hvis der er behov).
31

Hvilke fordele får jeg ved at investere i Monthly of Sweden?

+ Du får 20% rabat på alle produkter i vores webshop i et helt år - rabatkoden uddeles, når aktierne er registreret hos det svenske aktieselskab.

+ Du får adgang til vores partnersider, hvor vi vil indsamle meninger om produktudvikling, nyheder, rekruttering og meget mere.

+ Du kan deltage og stemme på den ordinære generalforsamling.

+ Du kan tage en del af virksomhedens overskud (udbytte), hvis dette sker.

Flere fordele kan findes i notatet på partnersiderne.
32

Hvor kan jeg se mine aktier, når jeg har handlet?

Først vil du modtage en bekræftelse på dit køb - se ovenfor - derefter vil du kunne se og følge dine andele på partnersiderne, når udstedelsen er registreret hos det svenske aktieselskab.

Sammen har vi reddet verden 82954893 hygiejnebind og tamponer

I gennemsnit bruger du 12.000 tamponer og bind i løbet af et helt liv – eller SYV menstruationskopper.
Det gør en kæmpe forskel for verdens skrald!

Læs om vores arbejde med at hjælpe i udviklingslande

Project

Mød Team MonthlyCup

Team MonthlyCup